NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

Rusza KURS TKANIA PRODUKTÓW SIECIOWYCH

   Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do projektu pn.: „Kurs tkania produktów sieciowych”.
   Projekt jest realizowany we współpracy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Grupy Działania "Bory Tucholskie", Stowarzyszenia Gospodarstw Agroturystycznych "Bory Tucholskie".
   Celem kursu jest wyposażenie przedstawicieli obiektów turystycznych i instytucji działających na rzecz rozwoju turystyki w umiejętności współpracy przy tworzeniu, promocji i sprzedaży sieciowych produktów turystycznych.
   W celu poznania potrzeb uczestników kursu, przeprowadzona zostanie diagnoza indywidualnych kompetencji poszczególnych osób, która będzie podstawą do przygotowania szczegółowego programu warsztatów. Umożliwi to położenie nacisku na te kompetencje społeczne, w zakresie których stwierdzone zostaną deficyty.
   Założono, że w wyniku realizacji projektu powstanie co najmniej 5 turystycznych produktów sieciowych, które zostaną zaprezentowane podczas ostatniego dnia kursu na Mini Targach Turystycznych Produktów Sieciowych.

Zasady rekrutacji:
   Do udziału w kursie zapraszamy właścicieli wiejskich obiektów turystycznych z terenu Borów Tucholskich, w województwie kujawsko-pomorskim oraz przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju turystycznego regionu.
   Aby wziąć udział w projekcie należy do 29.02.2016 r. zgłosić pisemną chęć uczestnictwa w projekcie na stosownym formularzu (POBIERZ FORMULARZ) i przesłać na adres: tuchola@kpodr.pl lub dostarczyć (przesłać) do Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tucholi ul. Przemysłowa 2, 89-500 Tuchola (tel. 52 334 86 50).
   Spośród przesłanych zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna wybierze osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę, podczas której kandydat uzasadni potrzebę swojego uczestnictwa w projekcie.

Podczas oceny kandydatów brane będą pod uwagę następujące kryteria:
  1. Przydatność obiektu/instytucji/podmiotu w budowaniu turystycznego produktu sieciowego.
  2. Dotychczasowa współpraca w zakresie turystyki z innymi obiektami/instytucjami/podmiotami.
  3. Wskazanie obiektu/instytucji/podmiotu przez innych kandydatów.
  4. Motywacja do uczestnictwa w projekcie i współpracy z innymi podmiotami.
   Do udział w projekcie  Komisja Rekrutacyjna wybierze 25 osób.  Każdy uczestnik, zgodnie z  deklaracją uczestnictwa w projekcie zobowiąże się  do aktywnego udziału w 7 wyznaczonych dniach szkoleniowych. Organizator natomiast zapewni realizację programu szkolenia zgodnie z harmonogramem, wyżywienie i nocleg dla uczestników kursu.
   Kurs odbędzie się na terenie Borów Tucholskich i składał się będzie z 4 zjazdów: I – trzydniowy, II i III – jednodniowy, IV – dwudniowy. Dokładne terminy zjazdów zostaną ustalone po zakończeniu procedury zapytań ofertowych.
   Tematyka warsztatów będzie obejmowała następujące zagadnienia: turystyczny produkt sieciowy, formalno-prawne aspekty współpracy, tworzenie narzędzi i schematów współpracy, kompetencje psycho-społeczne, rola i mechanizmy podnoszenia samooceny, twórczość i jej rola w przedsiębiorczości, zasady aranżacji wnętrz w obiektach turystycznych.

Zapraszamy do udziału w KURSIE TKANIA PRODUKTÓW SIECIOWYCH.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2016-02-12
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz