NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

Projekt "RAZEM ZNACZY LEPIEJ – rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich"

logo POKL NGO
Logo Projektu i sieci NGO

„RAZEM ZNACZY LEPIEJ – rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich” to projekt skierowany do organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Tucholskiego oraz Gmin Lniano, Osie i Świekatowo. Realizowany jest w latach 2009-2011 przez Lokalną Grupę Działania „Bory Tucholskie” w ramach działania 5.4.2 "Rozwój dialogu obywatelskiego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest wzmocnienie sieci organizacji pozarządowych na terenie działania LGD „Bory Tucholskie", przekonanie organizacji, że dzięki współpracy można realizować większe i ciekawsze zadania, lepiej odpowiadając na potrzeby lokalnej społeczności. Dzięki projektowi organizacje poznają się nawzajem, będą miały okazję stworzyć partnerstwa dla realizacji wspólnych celów. Rozpoczną one współpracę z lokalnymi ekspertami, co pozwoli także w przyszłości sięgać po ich porady. Sieć NGO stanie się wiarygodnym partnerem dla administracji publicznej.

Wartość projektu: 716 tysięcy złotych.

Projekt zakłada:
 • zorganizowanie akcji promocyjnej;
 • przeprowadzenie ankiety diagnozującej wśród organizacji pozarządowych;
 • coroczną organizację Forum NGO połączonego z promocją organizacji pozarządowych oraz szkoleniami i warsztatami dla NGO;
 • organizowanie 10 małych imprez rocznie sieciujące środowisko organizacji pozarządowych;
 • zorganizowanie trzech wyjazdów studyjnych (w tym dwóch zagranicznych) w celu wymiany doświadczeń i nawiązaniu kontaktów z innymi organizacjami i sieciami organizacji pozarządowych;
 • zorganizowanie sieci samopomocowych usług doradczych dla NGO;
 • utworzenie Banku Dobrych Praktyk organizacji pozarządowych oraz rozbudowę strony internetowej poświęconej organizacjom pozarządowym z terenu Borów Tucholskich;
 • przeprowadzenie corocznej ankiety monitorującej;
 • zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt.

Koordynacja projektu: Maciej Gierszewski fki@tuchola.pl.

Zespół realizujący projekt:
 1. Maciej Gierszewski (strona WWW projektu, Bank Dobrych Praktyk) fki@tuchola.pl;
 2. Karol Gutsze (akcja promocyjna 2009, Forum NGO 2009, konferencja podsumowująca) karol_gutsze@tuchola.pl;
 3. Justyna Wilkiewicz (diagnoza, konkursy grantowe, monitoring) promocja@cekcyn.pl;
 4. Beata Wiśnioch (wyjazd studyjny 2009 i sieć samopomocy 2009) beatawisnioch@wp.pl;
 5. Barbara Piasecka (wyjazd studyjny 2010 i Forum NGO 2010) gokgostycyn@las.pl;
 6. Izabela Złotowska (sieć samopomocy 2010) gok@cekcyn.pl;
 7. Paulina Skarupa (biuro, administracja, rozliczenia, dokumentacja);
 8. Magdalena Żak (biuro, administracja, rozliczenia, dokumentacja).

Biuro projektu znajduje się biurze LGD „Bory Tucholskie” (kontakt: 52 336 12 13, lgd@borytucholskie.pl, ul. Pocztowa 7C, 89-500 Tuchola). Wszystkie informacje na temat projektu są dostępne na stronie www.ngo.borytucholskie.pl.

Autorami projektu są: Justyna Wilkiewicz, Beata Wiśnioch, Karol Gutsze i Maciej Gierszewski.

Człowiek – najlepsza inwestycja.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo POKL