NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

Dokumenty do pobrania

ANALIZY I DOKUMENTY PROJEKTOWE:
 1. Analiza ankiet monitorujących 2009: (.doc);
 2. Druki formatek projektowych: kolor (.doc), czarno-białe (.doc);
 3. Formularz "Karta czasu pracy w projekcie": (.doc);
 4. Analiza ankiet monitorujących 2010: (.pdf).
IMPREZY SIECIUJĄCE:
 1. Druk SPRAWOZDANIA: (.doc);
 2. Wzór porozumienia pomiędzy partnerami imprez sieciujących: POROZUMIENIE (.doc) (wersja z dnia 17 lipca 2009 r.);
 3. Regulamin konkursu IMPREZY SIECIUJĄCE 2010: (.doc);
 4. Wniosek IMPREZY SIECIUJĄCE 2010: (.doc).
MATERIAŁY GRAFICZNE:
 1. Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w POKL: Wytyczne (.pdf);
 2. Logo LGD Bory Tucholskie: (.jpg), © Wszelkie prawa zastrzeżone;
 3. Logo UE (EFS) i POKL: kolorowe (.jpg), czarno-białe (.jpg);
 4. Logo Projektu "Razem znaczy lepiej - rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich": kolorowe (.jpg), czarno-białe (.jpg), © Wszelkie prawa zastrzeżone.