NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

Uwaga członkowie LGD "Bory Tucholskie"!

   Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie, działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW, które odbędzie się w dniu  31 marca 2016 r. o godz. 12:00 w Książnicy Tucholskiej, Tuchola ul. Pocztowa 7b.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sposobu głosowania.
 6. Przedstawienie sprawozdań: finansowego i merytorycznego z działalności Zarządu.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  • zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich.
 12. Dyskusja nad zmianami w Statucie LGD "Bory Tucholskie".
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie LGD "Bory Tucholskie".
 14. Wolne wnioski, dyskusja.
 15. Zakończenie Zebrania.               
   Statut LGD "Bory Tucholskie" wraz z propozycją zmian znajduje się w zakładce pliki do pobrania na stronie internetowej www.lgd.borytucholskie.pl. W celu usprawnienia prac na Walnym Zebraniu Delegatów zachęcamy do zgłaszania uwag do statutu osobiście w biurze LGD, bądź emailowo na adres: lgd@borytucholskie.pl.

   Sprawozdania merytoryczne oraz finansowe zostaną przesłane do Państwa pocztą elektroniczną.

   Serdecznie zapraszamy do udziału w zebraniu.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2016-03-18
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz