NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

Rozpoczęła się realizacja projektu Kurs Tkania Produktów Sieciowych.

   Rozpoczęła się realizacja Kursu Tkania Produktów Sieciowych. Projekt jest realizowany  przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we współpracy z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, Lokalną Grupą Działania Bory Tucholskie i Stowarzyszeniem Gospodarstw Agroturystycznych Bory Tucholskie. Uczestnikami kursu jest 25 osób - właścicieli wiejskich obiektów turystycznych z terenów Borów Tucholskich oraz przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju turystycznego regionu.

   Podczas zajęć uczestnicy ćwiczą kompetencje psycho-społeczne oraz pracują nad fiszkami produktu sieciowego. W efekcie pracy warsztatowej - na bazie powstałych fiszek - ma powstać pięć turystycznych produktów sieciowych, które zostaną zaprezentowane podczas Mini Targów z udziałem lokalnym tour-operatorów.

   Założeniem projektu jest, aby osoby biorące udział w projekcie utworzyły zespół, który będzie w stanie efektywnie współpracować przy tworzeniu i sprzedaży turystycznych produktów sieciowych również po zakończeniu kursu.

   Pierwszy moduł kursu poświęcony był założeniom teoretycznym sieciowego produktu turystycznego, prawnym aspektom współpracy i diagnozie kompetencji psycho-społecznych. Uczestnicy warsztatów przedstawili swoje zasoby i wspólnie z trenerami opracowali wzór fiszki  i schematy współpracy. Mieli również możliwość indywidualnych konsultacji  z radcą prawnym i psychologiem. Efektem pierwszego zjazdu było utworzenie się zespołów roboczych, które  rozpoczęły prace nad konkretnymi produktami.

   Podczas drugiego zjazdu, którego  tematem przewodnim był wpływ nastroju na myślenie i efektywność pracy, wypracowano założenia do kilku produktów sieciowych, a prace nabrały tak dużego tempa, że uczestnicy podjęli decyzję o kolejnym spotkaniu jeszcze w czerwcu br. Intencją uczestników jest aby pierwsze turystyczne produkty sieciowe z Borów Tucholskich trafiły do sprzedaży jeszcze w tym sezonie. Wszystko wskazuje na to, że stanie się to możliwe. Na czerwcowych warsztatach będziemy również pracować nad motywacją, siłą woli i implementacją intencji w celu osiągnięcia zaplanowanych rezultatów.

   Ostatni – czwarty zjazd odbędzie się tuż przed Powiatowym Forum Turystyki Wiejskiej w Tucholi. Zorganizowane wówczas Mini Targi będą sprawdzianem dla zespołów przed zaprezentowaniem wyników swojej pracy na szerszym Forum: Lokalnym i Powiatowym w październiku br. Podczas tego zjazdu uczestnicy przygotują postery prezentujące wypracowane produkty sieciowe i wezmą udział w sesji posterowej, podczas której będą prezentowali swoje produkty przedstawicielom lokalnych biur podróży w celu zachęcenia ich do współpracy – sprzedaży opracowanych podczas kursu turystycznych produktów sieciowych. Ostatni zjazd będzie miał ponadto na celu rozwój myślenia twórczego i wykorzystanie pokładów twórczości w pracy zespołowej oraz aranżacji wnętrz w obiektach turystyki wiejskiej.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2016-05-23
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz