NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

Zapraszamy na wyjazd studyjny.

   Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” organizuje w dniach 20 -21 czerwca 2017 r. wyjazd studyjny na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego mający na celu prezentację działalności różnych podmiotów na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poznanie zasad funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz zachęcenie potencjalnych wnioskodawców do korzystania ze środków EFS w ramach LSR Partnerstwa.
 
   Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: lsr@borytucholskie.pl lub dostarczyć do biura Partnerstwa "LGD Bory Tucholskie" w Tucholi ul. Murowa 8,  do dnia 09 czerwca 2017 r.
 
   Pierwszeństwo przy naborze będą miały osoby będące lokalnymi liderami (aktywny członek lokalnych stowarzyszeń), decyduje kolejność zgłoszeń!
   Lista osób zakwalifikowanych zostanie zamieszczona na stronie Partnerstwa.
   Bliższych informacji udziela biuro Partnerstwa „LGD Bory Tucholskie" - tel. 52 336 12 13.
   Program wyjazdu i formularz zgłoszeniowy poniżej:
   PROGRAM WYJAZDU STUDYJNEGO.
   ZGŁOSZENIE NA WYJAZD STUDYJNY.
Dodane przez: Partnerstwo "Bory Tucholskie"
2017-06-06
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz