NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”

   Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie, działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w Książnicy Tucholskiej, Tuchola ul. Pocztowa 7b.

   Zgodnie z § 16 Statutu wyznacza się drugi termin WZD w dniu 25.06.2020 r. o godz. 10.15

PROGRAM:
1.    Otwarcie zebrania.
2.    Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
3.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sposobu głosowania.
6.    Przedstawienie sprawozdań: finansowego i merytorycznego z działalności Zarządu.
7.    Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
8.    Dyskusja nad sprawozdaniami.
9.    Podjęcie uchwał w sprawie:
–   zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
–   zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu
–   zatwierdzenie sprawozdania finansowego
10.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
11.    Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie kierunków dalszego rozwoju LGD.
12.    Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu LGD „Bory Tucholskie”.
13.    Wolne wnioski, dyskusja.
14.    Zakończenie Zebrania.               

   Czynne oraz bierne prawo wyborcze posiadają członkowie zwyczajni organizacji i to oni mogą uczestniczyć we wszystkich  głosowaniach.
   Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 22 czerwca 2020 r. na adres e-mail: lgd@borytucholskie.pl lub pod nr tel. 52 336 12 13.

   Serdecznie zapraszamy do udziału w zebraniu.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2020-06-23
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz